• Klappmaulfiguren
  • Filmpuppen
  • Walk-Acts
  • Stabpuppen
  • Handpuppen
  • Tischpuppen

Roboter RMG 89

 (custom-built for Marcus Geuss)

Size 80 cm weight 500 grams

Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau Figurenbau und Puppenbau

Puppet-builder and figures-builder Norman Schneider